attract

In de attract-fase staat jouw werkgeversmerk centraal. De combinatie van bedrijfscultuur en bedrijfsstructuur met waarden & normen en leiderschapsstijl(en) bepaalt welk talent bij jouw bedrijf past; en vooral: hoe dat talent tot bij jou komt.

werkgeversmerk

Jouw werkgeversmerk definieert hoe het is om bij jouw bedrijf te werken: wie ben jij als werkgever? Het is opgebouwd uit de interne bedrijfscultuur, de bedrijfsstructuur, de waarden & normen en de (verschillende) leiderschapsstijl(en) die binnen jouw bedrijf heersen.

perceptieanalyse

Het doel van een perceptieanalyse? Jouw werkgeversmerk objectiveren. We proberen de interne bedrijfscultuur, bedrijfsstructuur, waarden & normen en leiderschapstijl uit te diepen, te begrijpen en in kaart te brengen. Mogen we nog een stapje verder gaan? Dan bevragen we ook alle medewerkers.

talentprofielen

In een talentprofiel vatten we alle eigenschappen van ‘de ideale kandidaat’ samen. Het is een realistisch profiel dat als leidraad wordt genomen in de bedrijfsplannen. Je geeft er jouw communicatie- en visibiliteitstrategie mee vorm en het biedt je handvaten bij kandidaatscreening. 

sollicitatiebeleving

Wist je dat iemand gemiddeld zeven vormen van interactie nodig heeft om een beslissing te maken? Hetzelfde is nodig om op een sollicitatieknop te duwen. Die interactie kan zowel online als offline plaatsvinden. Het is dan ook belangrijk om die verschillende kanalen goed op elkaar af te stemmen.

 

ambassadeurschap

Wie zijn jullie fans? Hoe praten zij over jouw bedrijf?
Wat is hun perceptie van jouw bedrijf? Waarom zijn zij fan? Strookt het met wat je wil uitstralen?
Hoe kunnen we jullie fans inzetten om jouw werkgeversmerk mee naar buiten te brengen?