retain

Eens het talent de weg naar jouw bedrijf gevonden heeft en blijkt dat de klik er langs beide zijden is, wil je het (warm) houden. De retain-fase is dan ook hét moment om waar te maken wat je jouw toekomstige medewerker beloofde.

Retentiebeleid

In jouw retentiebeleid definieer je de manier waarop je sterk talent dat voor jouw bedrijf kiest, op het juiste ritme mee gaat laten evolueren. Het omvat opleidingen, evaluaties, groeiplannen, tevredenheidsenquêtes etcetera.

werknemerswaardering

Op regelmatige basis zullen er touchpoints zijn met je medewerkers om te peilen naar de mate waarin hun verwachtingen overeenstemmen met de realiteit. Dat kan via geplande en informele gesprekken.

 

levenslang leren

Mensen zijn nieuwsgierige beestjes en vaak hebben zij intrinsiek één doel voor ogen, namelijk: steeds blijven bijleren. Misschien niet steeds in de letterlijke zin van het woord, maar wel wat uitdaging betreft.

werkgeverswaardering

Hoe spreken jouw medewerkers over jouw bedrijf, wanneer jij niet in de ruimte bent? Spreken jouw medewerkers met trots over jouw bedrijf naar de buitenwereld toe? En vooral: evolueren zij op het gewenste ritme?

 

ambassadeurschap

Wie zijn jullie fans? Hoe praten zij over jouw bedrijf?
Wat is hun perceptie van jouw bedrijf? Waarom zijn zij fan? Strookt het met wat je wil uitstralen?
Hoe kunnen we jullie fans inzetten om jouw werkgeversmerk mee naar buiten te brengen?